Reklama

Trwa realizacja dwupoziomowego węzła drogowego „Piotrowice”. To obecnie jedna z dwóch największych inwestycji drogowych prowadzonych w mieście.

Pierwsze prace zainaugurowano w lutym br. Rozbudowa odcinka drogi krajowej 81 zaczyna się bezpośrednio za mostem nad rzeką Ślepiotką, a kończy przed wiaduktem kolejowym w rejonie komisu samochodowego przy ul. Kościuszki 346.

Najbardziej spektakularna część prac, czyli budowa przejazdu pod ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Kościuszki, wciąż przed budowlańcami. Od kilku miesięcy trwają natomiast roboty związane z realizacją ścian szczelinowych o grubości 1 m, będących jednocześnie konstrukcją nośną muru oporowego. Dopiero po ich ukończeniu możliwe stanie się usunięcie ziemi z wykopu.

Reklama

Droga poprowadzona w obniżeniu będzie miała dwie jezdnie, z których każda ma posiadać dwa pasy ruchu o szerokości 3,25 m. W najniższym punkcie nowa ulica znajdzie się 6,3 m poniżej obecnego poziomu terenu.

Na połączeniu ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej przewidziano budowę dwupasowego ronda turbinowego. Wszystkie wloty na rondo zaprojektowano jako dwupasowe, a wyloty jednopasowe, za wyjątkiem północnego wylotu ul. Armii Krajowej w kierunku Ligoty, gdzie przewiduje się dwa pasy ruchu.

Niebawem powinny rozpocząć się prace ziemne umożliwiające budowę nowej kanalizacji deszczowej, która przede wszystkim ma odprowadzać nadmiar wody z przejazdu pod ul. Armii Krajowej. Na budowę przywieziono już część elementów. W skład systemu będą wchodziły urządzenia oczyszczające, a także pompownia wód deszczowych i zbiornik retencyjny. Odbiornikiem dla budowanej kanalizacji deszczowej jest rzeka Ślepiotka.

Wody opadowe z ul. Kościuszki odprowadzane będą bezpośrednio do wpustów deszczowych, a następnie kanałami grawitacyjnymi do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Kościuszki. Ze zbiornika, za pomocą pompowni, wody trafią do kanału grawitacyjnego, a docelowo do Ślepiotki. Deszczówka z pozostałej części układu drogowego będzie odprowadzana do rzeki jedynie grawitacyjnie. Przed odprowadzeniem wody poprowadzone zostaną przez zestaw urządzeń podczyszczających.

W celu retencjonowania zaprojektowano podziemny zbiornik o objętości ok. 190 m³, złożony z rur z żywic poliestrowych o średnicy 3 m. Zbiornik będzie zintegrowany z pompownią o wydajności 324 m³/h, składającą z dwóch pomp wirowych. Pompy będą tłoczyły wodę do grawitacyjnego układu odwodnienia układu drogowego.

Końcowym etapem inwestycji będzie urządzenie zieleni i budowa ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Kościuszki. Odcinkowe poprowadzenie ulicy w wykopie oraz ekrany, oprócz swojej podstawowej funkcji niwelacji hałasu, mają stanowić trwałą barierę w środowisku, ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza poza pasem drogowym.

Odcinek objęty robotami budowlanymi jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest przebudowa drogi krajowej nr 81. Realizacja wszystkich etapów inwestycji – zgodnie z zamierzeniami – ma pozwolić na bezkolizyjny wyjazd z Katowic w kierunku południowym (Mikołów, Skoczów, Wisła) od węzła „Roździeńskiego” (droga krajowa nr 79 – DTŚ) oraz węzła „Murckowska” (al. Górnośląska – autostrada A4). W najbliższych tygodniach powinny ruszyć prace na węźle „Giszowiec”, które również są jednym z etapów przebudowy DK 81.

Roboty budowlane na węźle „Piotrowice” realizuje konsorcjum IMB Podbeskidzie oraz M-Silnice. Kontrakt ma wartość 67,5 mln zł. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2019 r. Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie katowickiego magistratu.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here