Miasto sprzedaje dwie nieruchomości w centrum Katowic

1605
Reklama

Urząd miasta podjął decyzję o zbyciu dwóch nieruchomości położonych w ścisłym śródmieściu. Pierwszy grunt graniczny z siedzibą magistratu przy ul. Młyńskiej, zaś drugi znajduje się tuż przy dawnym Hotelu Silesia.

Grunt przy ul. Młyńskiej, fot. UM Katowice

Oba grunty zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym. Pierwsza z transakcji dotyczy zbycia prawa własności czterech działek o łącznej powierzchni 2940 m². Na terenie od wielu lat działa parking. Użytkownikiem wieczystym gruntu od ponad dekady jest Grupa Menadżerska z Katowic. – Spółka będąca użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości wyraziła zainteresowanie nabyciem jej na własność, a uzgodniona cena spełnia uwarunkowania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również oczekiwania miasta jako właściciela – podaje w uzasadnieniu magistrat.

Firma kupi teren za 3 mln zł. Zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reklama

Udziałowcem Grupy Menadżerskiej jest spółka prawa cypryjskiego oraz trójka biznesmenów związana również z działalnością Uzdrowiska „Ustroń” czy Tyskiego Klubu Golfowego.

Na razie nie ma informacji, czy zakup prawa własności gruntu przez firmę jest zapowiedzią inwestycji deweloperskiej przy ul. Młyńskiej. Wiadomo, że w 2016 r. terenem interesował się globalny inwestor z branży nieruchomości komercyjnych. Jak podawała w tamtym czasie firma Colliers International, której Grupa Menadżerska zleciła obsługę przedsięwzięcia i ewentualnej transakcji, rozważany był projekt biurowy i hotelowy, jak również obiekt łączący obie funkcje. W tamtym czasie inwestor analizował przedsięwzięcie pod kątem techniczno-prawnym, jednak o dalszym toku sprawy firma pośrednicząca nie informowała zasłaniając się tajemnicą zawodową.

Plany inwestowania w obiekt biurowo-hotelowy dotyczą także terenu przy ul. Skargi, gdzie znajduje się dawny Hotel Silesia. Urząd miasta podjął właśnie decyzję o zbyciu niedużej działki (672 m²) na rzecz właściciela obiektu. Aktualnie jest nim biznesmen z województwa śląskiego. Niewykluczone jednak, że nieruchomość przejdzie w ręce firmy Vastint, międzynarodowego dewelopera na rynku komercyjnym, który w październiku 2016 r. podpisał z biznesmenem przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku byłego hotelu.

Na czerwono grunt miasta przeznaczony do sprzedaży, na żółto nieruchomość objęta przedwstępną umową z firmą Vastint, fot. UM Katowice

Grunt biznesmena objęty przedwstępną umową ma 9661 m². Teraz do nieruchomości zostanie dołączona działka miasta, które sprzeda ją za 400 tys. zł netto. Zdaniem magistratu grunt nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość. – Użytkownik wieczysty terenów sąsiednich wystąpił z wnioskiem o zbycie na jego rzecz ww. działki w celu poprawy warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości i umożliwienia realizacji planowanej inwestycji u zbiegu ulic Skargi i Wincklera – tłumaczy urząd miasta.

Nieoficjalnie mówi się, że jest to jeden z warunków realizacji inwestycji na tym terenie przez firmę Vastint. Kolejnym warunkiem może być uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicy ulic Skargi i Wincklera. Jego przyjęcie na pewno się opóźni, gdyż pod koniec czerwca br. wojewoda śląski wydał decyzję o uznaniu uchwały rady miasta w sprawie uchwalenia planu za nieważną. Jako powód podano różnice w ostatecznej treści uchwały w stosunku do projektu planu, który wyłożono do publicznej wiadomości wiosną tego roku. Różnice dotyczyły wyjątku od ogólnego zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyjątek dotyczył możliwości realizacji parkingów samochodowych o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenie objętym postępowaniem. W przyjętej przez radę miasta uchwale tego zapisu nie było.

Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here